Gebruikers-overeenkomst


[date]

 
Dit document dient als gebruikersovereenkomst (“het contract” tussen Homie B.V. (hierna “Homie” of “de service aanbieder” genoemd), een in Nederland geregistreerd bedrijf met KvK registratienummer 66592429, geadresseerd op Julianalaan 67a, 2628 BC Delft, Nederland, en [firstname] [lastname] (hierna “de gebruiker” genoemd), geboren op [dateofbirth], wonende op [address], [postcode] [town], Nederland en bereikbaar op het volgende telefoonnummer: [phone]. Het volgende is afgesproken tussen de service aanbieder en de gebruiker:

1. Aangeboden dienst

Homie biedt de gebruiker het gebruik van een Zanussi [wasmachine/droger] waarbij het gebruik via een ingebouwde ‘tracker’ wordt bijgehouden, en er door de gebruiker voor elke gebruik betaald wordt (de prijs per gebruik kan verschillen per programma zie ‘Kosten’). Homie installeert en onderhoudt de [wasmachine/droger] gratis voor de gebruiker gedurende de contractduur, en komt deze bij beëindiging van het contract ook weer gratis ophalen. De [wasmachine/droger] is en blijft eigendom van Homie gedurende en na de contractperiode.

2. Inspanningsbelofte

De door Homie aangeboden dienst is nog in een testfase, zodoende kunnen er mogelijkerwijs kleine problemen met het drogen, het registreren van het gebruik en/of betalingsprocedure voorkomen. De gebruiker en de service aanbieder zijn zich hiervan bewust, en zullen elkaar zo goed mogelijk helpen om deze te verhelpen.

Homie belooft zich in te spannen om de gebruiker gedurende de contractperiode:

 • 2.1 Een goedwerkende machine aan te bieden;
 • 2.2 Problemen met de machine binnen afzienbare tijd te laten repareren;
 • 2.3 Problemen met het bijhouden van het gebruik of de betalingsprocedure snel te verhelpen.
 • 2.4 Homie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door de [wasmachine/droger] .

De gebruiker belooft tijdens de contractperiode:

 • 2.5 Goed voor de [wasmachine/droger] te zorgen;
 • 2.6. Eerlijk en binnen een redelijke termijn (voor het einde vd kalendermaand) voor de gebruikte droogbeurten te betalen;
 • 2.7. Te zorgen dat de [wasmachine/droger] verbonden is en blijft met het internet zodat de gebruiksdata tijdig doorgegeven kan worden aan de Homie-server. In het geval dat de [wasmachine/droger] langer dan een maand offline is mag Homie de gebruiker extra kosten in rekening brengen van €25 per maand;
 • 2.8. Eventuele problemen met de [wasmachine/droger] , het bijhouden van de droogbeurten of het betalen tijdig aan Homie door te geven;
 • 2.9. Homie te ondersteunen bij het verhelpen van deze problemen;
 • 2.10. De [wasmachine/droger] niet zelf aan te passen of te (laten) repareren;
 • 2.11 De gebruiker zal op verzoek van Homie toegang tot de [wasmachine/droger] verlenen, zodat Homie de toestand daarvan kan inspecteren en/of werkzaamheden kan uitvoeren.
 • 2.12 In geval van diefstal zal de gebruiker onmiddellijk aangifte doen bij de politie en daarna onmiddellijk Homie een kopie van het proces-verbaal verstrekken. De klant is zelf aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het apparaat
 • 2.13 De gebruiker zal de [wasmachine/droger] beschermen tegen van buiten komende oorzaken (zoals bijvoorbeeld water- of brandschade). De klant is aansprakelijk voor de kosten die Homie dientengevolge zou moet maken om het apparaat te repareren of vervangen.
 • 2.14 De gebruiker zal de [wasmachine/droger] niet verkopen, vervreemden, verhuren, verpanden, of aan anderen in beheer of gebruik te geven zonder schriftelijke toestemming van Homie, noch zal de gebruiker het apparaat weggooien of op andere wijze gebruiken in strijd met de belangen van Homie.
 • 2.15 De gebruiker zal Homie vooraf informeren over de nieuwe locatie en/of adres indien de gebruiker de [wasmachine/droger] verplaatst;
 • 2.16 Tevens is de gebruiker bereid om tijdens de eerste 6 maanden enige vragenlijsten van Homie te beantwoorden om de ervaringen en feedback van de gebruiker te kunnen meten;
 • 2.17 De gebruiker staat toe dat de door Homie gemeten gebruiksdata, nadat deze zijn geanonimiseerd, gebruikt mogen worden voor onderzoeksdoeleinden.

3. Kosten

 • 3.1. Homie biedt de gebruiker gratis aansluiting en indien nodig gratis reparatie of vervanging van de [wasmachine/droger] , tenzij de schade door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik door klant is veroorzaakt;
 • 3.2 a. De door de gebruiker betaalde prijs verschilt per droogniveau; droogniveau 1 kost €1.69 incl. BTW; droogniveau 2 kost €1,89 incl. BTW; droogniveau 3 kost €2,09 incl. BTW; droogniveau 4 kost €2,29 incl. BTW; het opfrisprogramma kost €1,49 incl. BTW; het tijd programma kost €2,09 incl BTW of minder afhankelijk van de tijd; ECO-programmas zijn €0,10 goedkoper.
 • 3.2. b. De door de gebruiker betaalde prijs verschilt per wastemperatuur: een koude wasbeurt(inclusief het spoelprogramma) kost €0,75 incl. BTW; een 30° was kost €1,00 incl. BTW; een 40°was kost €1,50 incl. BTW; een 60° was kost €2,00 incl. BTW; en een 90° wasbeurt kost €2,50incl. BTW. ECO wassen zijn €0,25 goedkoper, en het gebruik van het pomp- encentrifugeerprogramma is gratis.
 • 3.3. Deze prijs is voor een periode van 6 maanden vanaf de startdatum gegarandeerd; daarna kunnen er eventuele prijsaanpassingen worden doorgevoerd, maar niet voordat de gebruiker minimaal een maand voorafgaande de ingang van deze prijzen hierover is geïnformeerd. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe prijzen, dan zal het contract beëindigd worden.
 • 3.4. Als dank voor de in artikel 2 geboden ondersteuning, krijgen nieuwe klanten al het gebruik gedurende de eerste maand na levering, gratis aangeboden.

4. Contractduur

 • 4.1 Deze gebruikersovereenkomst begint vanaf [start_date];
 • 4.2 De gebruikersovereenkomst heeft een minimale duur van 6 maanden, vanaf de dag waarop de wasmachine is geïnstalleerd. Mocht de gebruiker het contract al eerder willen opzeggen, dan zal er €75 aan opzegkosten gerekend worden door Homie.
 • 4.3 Het contract loopt na de eerste 6 maanden gewoon door, met 1 maand opzegtermijn voor zowel de service aanbieder (Homie) als de gebruiker.
 • 4.4 Enig overgebleven tegoed van de gebruiker zal na beïndiging van het contract binnen 14 dagen op de rekening van de gebruiker worden teruggestort. In het geval dat de gebruiker nog onbetaalde droogbeurten heeft staan, dan zal de gebruiker deze uiterlijk 2 weken na het ontvangen van de eindafrekening aan Homie betalen.
 • 4.5 Na opzegging zal de gebruiker ervoor zorgen dat Homie de wasmachine binnen 2 weken kan komen ophalen, zodat deze weer hergebruikt kan worden. Indien de wasmachine pas later weer opgehaald kan worden zal Homie €50 per maand in rekening brengen bij de gebruiker.